AGROKOS është shndërruar në këshilltar dhe partner besnik për mijëra ndërmarrës dhe firma vendorë e ndërkombëtarë nga sektori i agrobiznesit që kanë ekspozuar dhe vizituar këtë ngjarje ndër vite.

Duke shfrytëzuar lokacionin gjeografik, në qendër të Ballkanit, si dhe rrjetin e gjerë që disponon AGROKOS është kthyer në një ngjarje tregtare tashmë kyçe dhe tradicionale dhe është duke kontribuar vazhdimisht në zhvillimin e mëtejmë të zinxhirit të prodhimtarisë vendore dhe ndërkombëtare në sektorin e agrobiznesit. Njëkohësisht AGROKOS është kthyer në urë-lidhëse ndërmjet bashkëpunimit afarist të vendeve të Evropës dhe më gjerë.

Paralelisht me panairin, për vizitorët profesionist CEO organizon aktivitete të ndryshme informative dhe profesionale si; seminare, punëtori, konferenca nga ekspertë shkencor dhe profesionist të kësaj fushe.

Si ngjarje e rëndësishme në vend AGROKOS çdo herë ka pas bashkëpunime të ngushta me institucionet e qeverisë së Kosovës dhe organizatave te huaja të cilat kanë projekte aktuale të fushës së Agrobiznesit.

Edicioni i kaluar i Panairit Agrokos 2023

Statistika nga ediconi i kaluar 2023

143

Numri i ekspozuesëve vendor

27

Numri i ekspozuesëve të huaj

170

Numri total i ekspozuesëve

Origjina e ekspozuesëve:

Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Itali, Gjermani

Informata mbi vizitorët:

Vizitorë Vendor Numri Vizitorë të huaj Numri
Vizitorë Profesional 7032 Vizitorë Profesional 1512
Vizitorë të përgjithshëm 1242 Vizitorë të përgjithshëm 64
Numri total i vizitorëve vendor 8274 Numri total i vizitorëve të huaj 1576

Total Vizitorët (Vendor dhe të huaj): 9850

Origjina e vizitorëve:

Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Kosovë, Mali i Zi, Kroaci, Slloveni, Serbi, Greqi, Turqi, Itali, Bosnje dhe Hercegovinë, Gjermani, Francë

Partnerët