Klientët tanë

Institucioneve Qeveritare OJQ Kompani Komerciale
Komisioni Evropian AMCHAM Philips
Këshilli i Bashkimit Evropian Promovimi i Punësimit të Sektorit Privat -Swiss contact Mercedes
Departamenti i Tregtisë së SHBA Dhoma ekonomike e Malit te zi Bosch
Departamenti i Thesarit së SHBA EMPPOWER Project Siemens
PSA. USA Dhoma e Tregtisë së Diasporës Shqiptare Toshiba
Komuna e Prishtinës Dhoma ekonomike e Kroacisë KHS
GIZ Germany/Zyra në Kosovë Dhoma ekonomike e Tiranes KRONES
USAID AKTIVA GEA
Qeveria e Kosovës Care International Contour Global
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë Yunus Emre PTK-VALA
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural DANIDA OLYMPUS
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë Yunus Emre PTK-VALA
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Turkish-Kosovo Chamber of Commerce
Ministria e Ekonomisë në Republikën Ceke British Chamber of Commerce in Kosovo IPKO
Ministria e punëve të jashtme e Turqisë- sektori për ekonomi të jashtme SPARK Reiffeisen Bank
Ministria e Ekonomisë së Maqedonisë DVV International Uniqua Group
Ambasada e Republikës eë Çekisë German Macedonian Chamber of Commerce Procredit bank
Zyra ndërlidhëse e Republikës në Greqisë Women for Women TEB-BNP Paribas
Investment Promotion and Export Agencies from different countries Swiss Intercooperation BKT
Agjencia Kombëtare e Turizmit në Shqipëri WHO Mbi 130 Universitete vendore dhe ndërkombëtare
LUXDEV IOM MABETEX GROUP
Komuna te ndryshme të Kosovës, Shqipërisë e Maqedonisë Mbi 20.000 biznese tjera vendore dhe ndërkombëtare