Frymëzim për jetë të Shëndetshme!

Panairi Medikos

Edicioni 10-të

17 - 19 Tetor 2018

Pallati i Rinisë, Prishtinë

Takim në një vend dhe në një kohë i pacientëve me spitale e klinika; bizneseve mjekësore me furnitorë dhe prodhues, si dhe mundësi takimi me institucione qeveritare me qëllim të promovimit e krijimit të lidhjeve afatgjata;

Organizimi i Panairit MEDIKOS vjen si rezultat i kërkesës dhe nevojës për të pasur një pikë kyçe e takimit profesional të Industrisë Shëndetësore.

Ofrim i seminareve, konferencave dhe prezantimeve me qëllim të edukimit dhe informimit të gjerë; Mundësi e pjesëmarrjes në aktivitete paralele.

Çdo herë, sikurse më parë, vazhdojmë me iniciativën për të sjellë ekspozuesit më eminent nga vendi dhe bota, si dhe vizitorë që do të njoftohen dhe përfitojnë direkt nga ofertat promocionale dhe aktivitetet e ndryshme qe organizohen paralelisht me panairin.

Edicioni i kaluar 2016 i Panairit Medikos

Statistika nga ediconet e kaluara

18

Countries

58

Number of Exhibitors

5460

Visitors