PRODUKTE USHQIMORE
PIJE
BUJQËSI DHE BLEGTORI
MAKINERI PËR AGRIKULTURË

Edicioni 21-të

21 - 22 Tetor 2021

Emerald Convention Center
Prishtinë, Kosovë

AGROKOS është shndërruar në këshilltar dhe partner besnik për mijëra ndërmarrës dhe firma vendorë e ndërkombëtarë nga sektori i agrobiznesit që kanë ekspozuar dhe vizituar këtë ngjarje ndër vite.

Duke shfrytëzuar lokacionin gjeografik, në qendër të Ballkanit, si dhe rrjetin e gjerë që disponon AGROKOS është kthyer në një ngjarje tregtare tashmë kyçe dhe tradicionale dhe është duke kontribuar vazhdimisht në zhvillimin e mëtejmë të zinxhirit të prodhimtarisë vendore dhe ndërkombëtare në sektorin e agrobiznesit. Njëkohësisht AGROKOS është kthyer në urë-lidhëse ndërmjet bashkëpunimit afarist të vendeve të Evropës dhe më gjerë.

Paralelisht me panairin, për vizitorët profesionist CEO organizon aktivitete të ndryshme informative dhe profesionale si; seminare, punëtori, konferenca nga ekspertë shkencor dhe profesionist të kësaj fushe.

Si ngjarje e rëndësishme në vend AGROKOS çdo herë ka pas bashkëpunime të ngushta me institucionet e qeverisë së Kosovës dhe organizatave te huaja të cilat kanë projekte aktuale të fushës së Agrobiznesit.

Edicioni i kaluar i Panairit Agrokos 2019

Statistika nga ediconet e kaluara

7

Countries

128

Number of Exhibitors

10540

Visitors

Partnerët Medial